اتاق سه تخته VIP (رو به دریا)

از این تیپ اتاق 1 واحد وجود دارد با رزرو این تیپ اتاق، شاهد امکانات فوق العاده و همچنین  ساحل زیبای بندر عباس و قشم در شب هنگام نمایی زیبا از خود را به مسافران این واحد نمایش می دهد.